До 50% отстъпка по пакет "Комфорт"

До 50% отстъпка по целия пакет или само 25% по Каско Комфорт

Какво представлява Пакет „КОМФОРТ“?

Пакет „Комфорт“ е  комбиниран продукт, в който са включени следните застраховки:

 1. Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, при която Застрахователят се задължава да покрие отговорността на Застрахования за причинените от него вреди на трети лица, във връзка с управлението на МПС до предвидените в Кодекса за застраховане лимити. Застраховката е валидна за територията на Р. България, страните от ЕС, ЕИП, Андора, Сърбия и Швейцария.
   
 2. Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства", при която се осигурява застрахователно покритие за мястото на  водача в МПС. Застраховката е валидна за територията на цял свят.
   
 3. Застраховка Каско „Комфорт“ - лимитирано Каско на МПС, което се сключва срещу „Първи риск“. Застрахователната сума (лимит на отговорност)  се избира от клиента съобразено с пазарната стойност на автомобила. Покритите рискове по застраховка Каско „Комфорт“ са: пожар/експлозия, природни бедствия, счупване на стъкла, кражба или грабеж на цяло МПС, 1 (едно) събитие пътно-транспортно произшествие (ПТП) през срока на действие на застрахователния договор. Застраховката е валидна за територията на Р. България.

Предимства на продукта:

 • При закупуване на Пакет „КОМФОРТ“, срещу заплащане на атрактивна премия с голяма отстъпка, клиентите получават  комплексна защита за автомобила и  пътниците в него, както и покритие на отговорността за причинени вреди на трети лица в следствие управляването му.
 • Възможност за разсрочено плащане на премията на 2 (две) вноски.
 • Осигурен контактен център, към който, на цената на един градски разговор, клиентите могат да получат  съдействие при настъпило застрахователно събитие, регистриране на  щета или при възникнали други въпроси.
 • Възможност за оглед на увреденото МПС на адрес по избор на клиента.

Как да сключим договор за Пакет „КОМФОРТ“ с максимална отстъпка до 50% от застрахователната премия с Карол Стандарт?

Вариант 1
- С едно посещение в удобен за Вас офис на Карол Стандарт можете да сключите застрахователния договор и да уговорите начините и сроковете за плащане на застрахователната премия. Нашите представители ще ви консултират относно всички интересуващи Ви подробности, ще Ви помогнат при попълването на необходимите документи и ще Ви предложат решения  в зависимост от Вашите изисквания и потребности.

Вариант 2 - Попълнете своете име, мейл и телефон и експерти от застрахователен брокер Карол Стандарт ще се свържат с вас, за да ви дадат цялата информация относно продукта и как да се възползвате от атрактивната отстъпка.

Важно: Условие за влизане в сила на застраховката Каско „Комфорт“ е извършване на оглед и заснемане на застрахованото МПС в оторизирани от Застрахователя пунктове или на посочено от клиента място, при специални условия и договаряне.

Запиши се и сътрудник от Карол Стандарт ще се свърже с теб, за да се възползваш от промоцията!

* задължително поле