При щета

Като Ваш партньор през целия срок на застраховката, Карол Стандарт се ангажира с оказване на пълно съдействие в случай на настъпване на застрахователно събитие и ликвидация на щети. За Ваше улеснение тук сме систематизирали някои основни препоръки при най-често настъпващите застрахователни събития

ЗАСТРАХОВКА АВТОКАСКО

При ПТП

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • В случай, че Застрахователят работи с мобилна група, се свържете с нея;
 • Свържете се с тел. 112.  Ако ПТП – то е леко, може да се състави Двустранен констативен протокол, в който трябва да се впише  номера, който ще ви предоставяат на тел. 112. В останалите случаи трябва да изчакате компетентните органи на КАТ;
 • В ТРИДНЕВЕН от настъпване на ПТП – то срок трябва да се уведоми Застрахователя, като автомобилът се представя за оглед.

При Кражба на цялото МПС

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • Незабавно се свържете с тел. 112, за  да регистрирате кражбата;
 • Уведомете Застрахователя за събитието;
 • ПРИ КРАЖБА НА ЦЯЛОТО МПС, моля обърнете особено внимание всички ключове и документи на автомобила да са във Вас. В случай, че установите липса на документ или ключ преди да съобщите на Застрахователя, се посъветвайте с представител на „Карол Стандарт” ЕООД;

При щети на паркинг и Злоумишлени действия

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • В случай, че Застрахователят работи с мобилна група, се свържете с нея;
 • Свържете се с тел. 112.
 • В ТРИДНЕВЕН срок трябва да се уведоми Застрахователя, като автомобилът се представи за оглед;

Моля, да имате предвид че завеждането на повече от ТРИ ДЕТАЙЛА КАТО ЩЕТИ НА ПАРКИНГ Е НЕУДАЧНО И БИ МОГЛО ДА ДОВЕДЕ ДО ОТКАЗ от Застрахователя за изплащане на обезщетение;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОГЛЕД НА АВТОМОБИЛА В ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА КОМПАНИЯ

 • Застрахователна полица;           
 • Свидетелство за правоуправление и контролен талон на водача;
 • Талон за ГТП – АКТУАЛЕН !!!!
 • Малък талон на автомобила;
 • Лична карта на водача;

Телефони на мобилни групи на Застрахователни компании:

 • ЗАД АРМЕЕЦ – 0887 922 444
 • ЗК БУЛ ИНС – 0800 16668
 • ЗАД Алианц България –080013014
 • ЗАД БУЛСТРАД – 070012000; 070014000
 • ДЗИ ОЗ ЕАД – НЕ РАБОТЯТ  С МОБИЛНА ГРУПА
 • Телефони на „Пътна помощ”
 • Бул Инс – 02/838 0280; 0896 111 999
 • ДЗИ - 146

ЗАСТРАХОВКА ИМУЩЕСТВО

 • Незабавно уведомете представител на Застрахователния брокер;
 • Уведомете компетентните органи за събитието – Полиция, Пожарна, ХМС и т.н.

НЕ ПРИСТЪПВАЙТЕ КЪМ ОТРЕМОНТИРАНЕ НА УВРЕДЕНОТО ИМУЩЕСТВО ПРЕДИ ДА ИЗПРАТИТЕ УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ЩЕТА И ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ;

Най-късно в три дневен срок да се попълни Уведомление за щета (типова бланка на Застрахователната компания, която ще ви бъде предоставена от „Карол Стандарт” ЕООД) и да бъде изпратено на представителя на брокера, който Ви консултира

 • Направете снимки на увреденото имущество и ги  изпратете на посочените по -горе имейли;
 • След като бъде извършен оглед и издаден констативен протокол от Застрахователя, да се пристъпи към събиране на всички  изискани документи;
 • След като бъдат окомплектовани всички документи да се изпратят в „Карол Стандарт” ЕООД за подаване в Застрахователната компания;

ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

При претърпени имуществени вреди при ПТП:

 • Свържете се с представител на брокера, за да получите съвет какви стъпки да предприемете в конкретната ситуация – непосредствено след събитието неговите напътствия могат да са изключително полезни
 • Свържете се с телефон 112 - операторите ще ви насочат към попълване на двустранен констативен протокол за ПТП или към съответните компетентни органи (в зависимост от характера на произшествието, броя засегнати лица, наличието на пострадали и др.)
 • Ако имате сключена застраховка за вашето увредено имущество (автомобил или друго), свържете с Вашата застрахователна компания на дежурните телефони. В този случай ще бъдете обезщетени от Вашия застраховател, а в последствие той ще предяви регрес
 • Ако вашето имущество не е застраховано, следва да заведете претенция за обезщетение по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на виновния водач. Това става в офис/ ликвидационен център на неговия застраховател с попълване на стандартизиран формуляр и представяне на протокол, в който изрично е упоменат виновният водач, а вие сте вписан като пострадал
 • Срокът за изплащане на обезщетение при щети на имущество по застраховка ГО е 15 дни след представяне на последния изискан от страна на застрахователя документ

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ И ЗЛОПОЛУКА

При събитие, покрито по рискова застраховка Живот и Злополука моля имайте предвид преди всичко, че В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ оказването на медицинска помощ, болничният престой, разходите за транспортиране, домашно лечение и др. ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАДЛЕЖНО ДОКУМЕНТИРАНИ И ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ИЗИСКАНА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ. За оформяне на претенцията:

 • Свържете се с представител на брокера, за да уточните какво конкретно покрива Вашата застраховка
 • Предоставете на служителите на брокера цялата документация, доказваща направените разходи; ще получите пълно съдействие при окомплектоването и попълването на необходимите документи