Автомобилни застраховки

Гражданска отговорност

Задължителната за автомобилистите застраховка Гражданска отговорност има за цел да обезщети имуществените и неимуществените вреди, които водачът на застрахованото моторно превозно средство е причинил при пътно-транспортно произшествие по негова вина. Обезщетенията са за пострадали трети лица и материални щети, собственост на трети лица. В това число влизат всички участници в движението, както и пешеходци, велосипедисти, щети върху други автомобили и недвижимо имущество.

Лимитите на отговорност по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите са еднакви за всички застрахователни компании. От 1 януари 2016 г. те са:

Събития, настъпили на територията на България:

  • За неимуществени и имуществени вреди при телесно увреждане (ранени) или смърт – до 10 000 000 лв. за всяко произшествие, независимо от броя на пострадалите;
  • За вреди на имущество (кола, друга движима или недвижима собственост) – до 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

  • Избира се по-високото от следните две покрития:
       - минималните лимити на отговорност, според законодателството на държавата, в която е настъпило произшествието
       - покритието според закона на държавата, в която обичайно се намира превозното средство

Териториална валидност

Сключената застраховка Гражданска отговорност е валидна за територията на България, държавите от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕИП), Андора, Швейцария и Сърбия. В останалите държави от системата „Зелена карта“ се изисква едноименния сертификат.

Сертификатът е задължителен за следните държави:
Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Турция, Израел, Иран, Тунис и Мароко.

Важно!

Косово не е член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през територията на Република Косово, следва да се снабдят на влизане в държавата (на граничния пункт) със застраховка "Гражданска отговорност", която е валидна за Косово.