Помощ при пътуване

Застраховка "Отмяна на пътуване"

Доброволната застраховката Отмяна на пътуване е подходяща за лица, пътуващи по туристически или бизнес причини на територията на Република България и чужбина. Тази застраховка покрива риска от отменено или пропуснато пътуване по медицински или немедицински причини, които не зависят от волята на застрахования и са непредвидими към момента на сключване на застраховката.
На застрахованото лице се възстановяват разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически или бизнес услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

Покрити рискове

  • Отмяна или прекъсване на пътуването
  • Закъснение или отмяна на самолетен полет
  • Смърт на застрахования
  • Злополука или заболяване на застрахования, в резултат на които към началната дата на пътуването се провежда лечение и медицинските показатели са противопоказни за пътуването
  • Неочаквано влошаване на хронично заболяване на застрахования, наложило хоспитализация, медицинските показатели по повод на което са противопоказни за пътуването
  • Усложнения при бременност на застрахован, при условие че бременността е била медицински установена и потвърдена след сключване на застраховката
  • Смърт, опасност за живота или хоспитализация, поради заболяване или злополука на близък роднина на Застрахования

Цената:

Цената на застраховка Отмяна на пътуване се определя от застрахователната сума и от броя дни от сключването на застраховката до датата на край на пътуването. Застрахователната сума представлява цялата цена на пътуването (самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги) общо за всички пътуващи.
Застраховката се сключва в деня на първо плащане на направена резервация. За извършеното плащане, Застраховащият представя платежен документ.