Помощ при пътуване

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина"

Предмет на застраховката:

Застраховката дава възможност да получите висококвалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в чужбина.

Териториалния обхват на застраховката покрива цял свят, с изключение на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования.

Обект на застраховане:

Застраховат се български граждани и чуждестранни лица, временно пребиваващи в България, които са на възраст над 14 дни.

Няма горна възрастова граница за желаещите да сключат тази застраховка.

В зависимост от индивидуалните Ви предпочитания, по риска "Медицински разходи" е представен широк диапазон лимити на покритие.

Основни покрития:

  • медицинска помощ и лечение
  • спешна стоматологична помощ
  • при необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага и репатриране до България, включително и със санитарен самолет
  • репатриране в случай на смърт;

Допълнителни покрития:

  • смърт от злополука
  • трайна загуба на трудоспособност
  • дневни пари за болничен престой
  • правна помощ -организиране и заплащане на адвокатска защита в случаите, когато застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава.
  • допълнителни услуги и помощ за лицата, пътуващи със Застрахования, ако той заболее или претърпи злополука
  • загуба на багаж –лимит до 200 euro.

В зависимост от застрахователната компания, в която е направена застраховката, се определя Асистанс компания, която осигурява защита и съдействие в случай на злополука или болест, извън границите на България.