Селскостопански застраховки

Земеделски култури

Покрити рискове

Покриват се количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:

 • Градушка
 • Буря
 • Проливен дъжд
 • Пожар
 • Осланяване
 • Наводнение

За есенни житни култури - допълнително покритие срещу рисковете:

 • Измръзване
 • Изтегляне
 • Киша
 • Задушаване

Сключване на застраховката

Застраховката се сключва въз основа на попълнени от кандидата за застраховане Предложение-въпросник и Опис на засетите култури по образец.

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя в зависимост от площта на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраното покритие от рискове.
Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски.

Отстъпки от премията

 • Бонуси за ниска квота на щетата през предходните години
 • Отстъпки при еднократно или разсрочено за плащане на премията до определена дата.
 • Отстъпки за дългосрочно застраховане
 • Специални отстъпки