Живот и злополука

Планинска застраховка

Планинската застраховка е подходяща за хора, упражняващи различни планински спортове – алпинисти, скиори, както и за туристи, решили да прекарат свободното си време в планината. Застраховката покрива медицинските разходи при оказване на първа помощ на пострадалия вследствие злополука или остро заболяване, издирването и извършените спасителните операции от Планинската спасителна служба, разходи за транспортиране, както и смърт, травма, трайна или временна загуба на трудоспособност.
Планинската застраховка може да бъде индивидуална, групова или семейна (двама възрастни и едно или повече деца), като се сключва за срок от 1 ден до 1 година.

Покрити рискове

По тази застраховка се покриват рисковете:

  • спасителни разноски;
  • медицински разходи;
  • спасителна операция на ПСС с използването на хеликоптер;
  • смърт или трайна неработоспособност от злополука;
  • разходи за евакуация;
  • разходи за репатриране.

Цената:

Цената на планинската застраховка се формира в зависимост от срока на застраховката и включените покрити рискове, като може да варира в зависимост от това дали застраховката е индивидуална, групова или семейна.